UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, położoną przy ul. M. Zientary-Malewskiej, z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego."
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty16
3 Marzec19
4 Kwiecień9
5 Maj12
6 Czerwiec17
7 Lipiec11
8 Sierpień8
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0