UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2018r."
Rok:
1 Styczeń724
2 Luty747
3 Marzec4116
4 Kwiecień9553
5 Maj7336
6 Czerwiec3460
7 Lipiec1494
8 Sierpień701
9 Wrzesień2340
10 Październik1962
11 Listopad4018
12 Grudzień68