UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na usługę polegającą na prowadzeniu stałych pomiarów jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty9
3 Marzec12
4 Kwiecień6
5 Maj1
6 Czerwiec6
7 Lipiec8
8 Sierpień4
9 Wrzesień24
10 Październik28
11 Listopad16
12 Grudzień0