UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Tablice rejestracyjne indywidualne pojazdów z województwa warmińsko-mazurskiego"
Rok:
1 Styczeń35
2 Luty43
3 Marzec42
4 Kwiecień49
5 Maj44
6 Czerwiec43
7 Lipiec36
8 Sierpień23
9 Wrzesień51
10 Październik38
11 Listopad31
12 Grudzień1