UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Granice obwodów szkolnych - podział Miasta na obwody szkolne"
Rok:
1 Styczeń39
2 Luty47
3 Marzec41
4 Kwiecień30
5 Maj30
6 Czerwiec33
7 Lipiec26
8 Sierpień17
9 Wrzesień51
10 Październik49
11 Listopad43
12 Grudzień17