UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Pomniki przyrody w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń29
2 Luty36
3 Marzec33
4 Kwiecień23
5 Maj29
6 Czerwiec38
7 Lipiec31
8 Sierpień25
9 Wrzesień56
10 Październik45
11 Listopad33
12 Grudzień12