UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką"
Rok:
1 Styczeń29
2 Luty36
3 Marzec34
4 Kwiecień24
5 Maj32
6 Czerwiec30
7 Lipiec25
8 Sierpień18
9 Wrzesień34
10 Październik42
11 Listopad21
12 Grudzień14