UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty30
3 Marzec32
4 Kwiecień25
5 Maj25
6 Czerwiec24
7 Lipiec29
8 Sierpień15
9 Wrzesień32
10 Październik39
11 Listopad27
12 Grudzień0