UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na Rozbudowę aplikacji mobilnych "Olsztyńskie Cmentarze""
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty15
3 Marzec14
4 Kwiecień16
5 Maj3
6 Czerwiec12
7 Lipiec9
8 Sierpień4
9 Wrzesień17
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0