UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja uczniowskich klubów sportowych"
Rok:
1 Styczeń50
2 Luty38
3 Marzec51
4 Kwiecień26
5 Maj33
6 Czerwiec37
7 Lipiec25
8 Sierpień24
9 Wrzesień71
10 Październik53
11 Listopad31
12 Grudzień16