UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie Prezydenta Olsztyna o naborze wniosków na najem lokalu przeznaczonego na pracownię twórczą"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty16
3 Marzec18
4 Kwiecień16
5 Maj13
6 Czerwiec27
7 Lipiec15
8 Sierpień9
9 Wrzesień19
10 Październik26
11 Listopad17
12 Grudzień1