UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty16
3 Marzec10
4 Kwiecień12
5 Maj9
6 Czerwiec22
7 Lipiec19
8 Sierpień9
9 Wrzesień16
10 Październik21
11 Listopad16
12 Grudzień7