UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obrębów ewidencyjnych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń28
2 Luty38
3 Marzec39
4 Kwiecień22
5 Maj26
6 Czerwiec31
7 Lipiec28
8 Sierpień16
9 Wrzesień43
10 Październik43
11 Listopad23
12 Grudzień19