UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi"
Rok:
1 Styczeń32
2 Luty55
3 Marzec64
4 Kwiecień38
5 Maj61
6 Czerwiec57
7 Lipiec50
8 Sierpień35
9 Wrzesień61
10 Październik75
11 Listopad44
12 Grudzień23