UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz przedmiotów - Biuro Rzeczy Znalezionych"
Rok:
1 Styczeń29
2 Luty33
3 Marzec36
4 Kwiecień23
5 Maj23
6 Czerwiec33
7 Lipiec28
8 Sierpień19
9 Wrzesień39
10 Październik45
11 Listopad23
12 Grudzień3