UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIV/570/17 w sprawie Statutu Miasta Olsztyna."
Rok:
1 Styczeń7581
2 Luty5317
3 Marzec9031
4 Kwiecień7690
5 Maj6446
6 Czerwiec7011
7 Lipiec11669
8 Sierpień2229
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0