UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe"
Rok:
1 Styczeń532
2 Luty603
3 Marzec1054
4 Kwiecień1988
5 Maj1250
6 Czerwiec1423
7 Lipiec1108
8 Sierpień751
9 Wrzesień7367
10 Październik1851
11 Listopad2559
12 Grudzień146