UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich (SM)"
Rok:
1 Styczeń47
2 Luty48
3 Marzec49
4 Kwiecień68
5 Maj41
6 Czerwiec65
7 Lipiec50
8 Sierpień45
9 Wrzesień63
10 Październik53
11 Listopad51
12 Grudzień12