UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenia Prezydenta 2017"
Rok:
1 Styczeń1529
2 Luty1327
3 Marzec2746
4 Kwiecień3696
5 Maj2607
6 Czerwiec2981
7 Lipiec3314
8 Sierpień798
9 Wrzesień27651
10 Październik3533
11 Listopad8460
12 Grudzień174