UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miasta Olsztyna w 2017 roku"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty1
3 Marzec3
4 Kwiecień11
5 Maj1
6 Czerwiec6
7 Lipiec2
8 Sierpień0
9 Wrzesień10
10 Październik14
11 Listopad4
12 Grudzień0