UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 Euro na sukcesywną dostawę wieńców na świerku, kwiatów ciętych z przybraniem, koszy teatralnych, kompozycji kwiatowych na potrzeby Urzędu Miasta Olsztyna w 2017 roku"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty4
3 Marzec2
4 Kwiecień3
5 Maj0
6 Czerwiec5
7 Lipiec6
8 Sierpień2
9 Wrzesień6
10 Październik9
11 Listopad10
12 Grudzień1