UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 Euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i usług bezprzewodowego dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta Olsztyna w 2017 roku"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty2
3 Marzec2
4 Kwiecień7
5 Maj3
6 Czerwiec1
7 Lipiec2
8 Sierpień0
9 Wrzesień6
10 Październik5
11 Listopad12
12 Grudzień0