UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego przy ulicy Witosa w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty6
3 Marzec6
4 Kwiecień10
5 Maj3
6 Czerwiec8
7 Lipiec5
8 Sierpień2
9 Wrzesień12
10 Październik7
11 Listopad12
12 Grudzień2