UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego przy ulicy Sikorskiego w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty5
3 Marzec4
4 Kwiecień7
5 Maj2
6 Czerwiec9
7 Lipiec3
8 Sierpień1
9 Wrzesień8
10 Październik11
11 Listopad11
12 Grudzień0