UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na aktualizację systemu olsztyn.eu"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty6
3 Marzec5
4 Kwiecień10
5 Maj4
6 Czerwiec6
7 Lipiec6
8 Sierpień1
9 Wrzesień10
10 Październik16
11 Listopad11
12 Grudzień1