UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykonanie usługi w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy zawartej w wyniku zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy ul. Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie. "
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty3
3 Marzec3
4 Kwiecień3
5 Maj3
6 Czerwiec1
7 Lipiec3
8 Sierpień4
9 Wrzesień5
10 Październik9
11 Listopad14
12 Grudzień2