UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykonanie nasadzeń zieleni w Parku Podzamcze – etap II."
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty2
3 Marzec10
4 Kwiecień9
5 Maj9
6 Czerwiec5
7 Lipiec3
8 Sierpień0
9 Wrzesień9
10 Październik18
11 Listopad6
12 Grudzień2