UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę fotela gabinetowego, krzeseł biurowych (pracowniczych), krzeseł konferencyjnych i krzeseł dla klienta do Urzędu Miasta Olsztyna w 2016 r."
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty2
3 Marzec2
4 Kwiecień4
5 Maj3
6 Czerwiec2
7 Lipiec3
8 Sierpień1
9 Wrzesień8
10 Październik9
11 Listopad12
12 Grudzień0