UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Stworzenie systemu bezpieczeństwa na akwenach""
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty6
3 Marzec4
4 Kwiecień4
5 Maj1
6 Czerwiec3
7 Lipiec2
8 Sierpień2
9 Wrzesień9
10 Październik12
11 Listopad7
12 Grudzień0