UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na przebudowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie chodnika - etap I, przy ul. Jagiellońskiej 54, na działce nr 16-11/13"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty2
3 Marzec3
4 Kwiecień4
5 Maj3
6 Czerwiec3
7 Lipiec2
8 Sierpień2
9 Wrzesień6
10 Październik13
11 Listopad17
12 Grudzień1