UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na support dla urządzeń Zamawiającego (2 szt. Palo Alto PA-3020 w konfiguracji klastra, SN 001801007737 oraz SN 001801026285)"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty2
3 Marzec4
4 Kwiecień5
5 Maj5
6 Czerwiec2
7 Lipiec3
8 Sierpień1
9 Wrzesień7
10 Październik7
11 Listopad5
12 Grudzień0