UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na zebranie i analizę danych, w tym statystycznych, niezbędnych do opracowania diagnozy społeczno-gospodarczej Olsztyna oraz opracowanie zebranego materiału w formie dokumentu pn. "Raport o stanie Miasta za lata 2014-2015""
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0