UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rozstrzygnięcie, ogłoszonego Zarządzeniem nr 155 Prezydenta Olsztyna z dnia 18 maja 2016 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty11
3 Marzec15
4 Kwiecień9
5 Maj14
6 Czerwiec12
7 Lipiec11
8 Sierpień8
9 Wrzesień15
10 Październik23
11 Listopad26
12 Grudzień3