UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych"
Rok:
1 Styczeń118
2 Luty102
3 Marzec93
4 Kwiecień113
5 Maj83
6 Czerwiec132
7 Lipiec73
8 Sierpień50
9 Wrzesień161
10 Październik88
11 Listopad69
12 Grudzień13