UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Żądanie zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy sprzedaży lokalu komunalnego"
Rok:
1 Styczeń9837
2 Luty6035
3 Marzec9481
4 Kwiecień13603
5 Maj19505
6 Czerwiec17309
7 Lipiec14961
8 Sierpień5983
9 Wrzesień35810
10 Październik2283
11 Listopad0
12 Grudzień0