UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna - "Organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych", "Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych", "Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna""
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty15
3 Marzec12
4 Kwiecień8
5 Maj16
6 Czerwiec14
7 Lipiec12
8 Sierpień11
9 Wrzesień21
10 Październik17
11 Listopad15
12 Grudzień2