UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenia Prezydenta 2016"
Rok:
1 Styczeń1509
2 Luty1557
3 Marzec2859
4 Kwiecień4330
5 Maj3177
6 Czerwiec3149
7 Lipiec3307
8 Sierpień847
9 Wrzesień27417
10 Październik3710
11 Listopad8299
12 Grudzień59