UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Druki podatkowe w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości obowiązujące od 01.01.2016 do 30.06.2019 "
Rok:
1 Styczeń338
2 Luty186
3 Marzec338
4 Kwiecień251
5 Maj107
6 Czerwiec455
7 Lipiec203
8 Sierpień85
9 Wrzesień2406
10 Październik21
11 Listopad0
12 Grudzień0