UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Petycje - podstawowe informacje"
Rok:
1 Styczeń417
2 Luty541
3 Marzec1080
4 Kwiecień2079
5 Maj1547
6 Czerwiec1133
7 Lipiec931
8 Sierpień399
9 Wrzesień6480
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0