UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wyszukiwanie obwodu wyborczego"
Rok:
1 Styczeń8794
2 Luty13847
3 Marzec18327
4 Kwiecień29578
5 Maj18989
6 Czerwiec18316
7 Lipiec18456
8 Sierpień13229
9 Wrzesień35095
10 Październik1959
11 Listopad0
12 Grudzień0