UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz placówek wsparcia dziennego w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń39
2 Luty58
3 Marzec56
4 Kwiecień54
5 Maj37
6 Czerwiec52
7 Lipiec32
8 Sierpień15
9 Wrzesień54
10 Październik44
11 Listopad29
12 Grudzień0