UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewidencja dokumentów założycielskich i przekształceniowych jednostek zdrowia, pomocy i polityki społecznej"
Rok:
1 Styczeń36
2 Luty45
3 Marzec39
4 Kwiecień24
5 Maj30
6 Czerwiec29
7 Lipiec22
8 Sierpień17
9 Wrzesień36
10 Październik37
11 Listopad33
12 Grudzień5