UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń72
2 Luty73
3 Marzec86
4 Kwiecień94
5 Maj88
6 Czerwiec82
7 Lipiec56
8 Sierpień47
9 Wrzesień87
10 Październik57
11 Listopad44
12 Grudzień8