UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 145 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Olsztyna "
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec3
4 Kwiecień6
5 Maj2
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień2
9 Wrzesień4
10 Październik5
11 Listopad5
12 Grudzień1