UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 496 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty16
3 Marzec11
4 Kwiecień13
5 Maj19
6 Czerwiec17
7 Lipiec21
8 Sierpień7
9 Wrzesień22
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0