UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 4 z dnia 9 stycznia 2015 r. uchylające zarządzenie nr 482 Prezydenta Olsztyna z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury pod nazwą Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne "
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty4
3 Marzec5
4 Kwiecień7
5 Maj5
6 Czerwiec10
7 Lipiec5
8 Sierpień5
9 Wrzesień9
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0