UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 3 z dnia 9 stycznia 2015 r. uchylające zarządzenie nr 483 Prezydenta Olsztyna z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty5
3 Marzec6
4 Kwiecień8
5 Maj10
6 Czerwiec9
7 Lipiec5
8 Sierpień6
9 Wrzesień7
10 Październik9
11 Listopad9
12 Grudzień0