UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Jan Tomasz Tandyrak"
Rok:
1 Styczeń58
2 Luty46
3 Marzec55
4 Kwiecień55
5 Maj35
6 Czerwiec81
7 Lipiec56
8 Sierpień26
9 Wrzesień121
10 Październik84
11 Listopad63
12 Grudzień0