UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Joanna Dorota Misiewicz"
Rok:
1 Styczeń66
2 Luty50
3 Marzec43
4 Kwiecień78
5 Maj46
6 Czerwiec71
7 Lipiec79
8 Sierpień22
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0