UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Jarosław Stanisław Babalski"
Rok:
1 Styczeń63
2 Luty98
3 Marzec87
4 Kwiecień103
5 Maj61
6 Czerwiec66
7 Lipiec81
8 Sierpień6
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0